Czym jest inwestycja?

Czym jest inwestycja?

Zakładając, że średnia zarobków w Polsce wynosi ponad 4000 tysiące, a przecież ponad 75% Polaków zarabia dużo mniej. Nie starcza im na podstawowe świadczenia tj. leki, jedzenie czy dodatkową edukację. Nie myl konsumpcji z inwestycją Musisz mieć bo inni maja, musisz posiadać dany produkt bo inni mówią, że jest super,…